Kristina Fette Ross

Jeg har været autodidakt kunstmaler i mange år og har altid interesseret min for interiør oh kunst. 

kristina@fette.dk
Facebook